Svar fra utenriksministeren på spørsmål om Democratic Voice of Burma

Kristiansund Venstre er glad for utenriksministerens svar om at Norge fortsatt støtter radio- og tv-stasjonen Democratic Voice of Burma, DVB, med samme beløp som før, i en situasjon der mange tidligere bidragsytere har trukket sin økonomiske støtte. Det er allikevel grunn til å følge med utviklingen videre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Aung San Suu Kyi

Foto: RH

Skriftlig svar fra utenriksministeren er gitt på bakgrunn av skriftlig spørsmål stilt av stortingsrepresentant Trine Skei Grande.

Initiativ til spørsmålet ble gjort av Kristiansund Venstre. Lokallagets engasjement er på bakgrunn av at flere burmesiske flyktninger er bosatt i Kristiansund. Kristiansund Venstre mener at kampen for demokrati og ytringsfrihet også er en oppgave lokalt i møte med medmennesker som opplever sensur av meninger.

Utenriksminister Jonas Gahr Støre sitt svar kan leses her:

http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=50115

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**