Kom med forslag til kandidater til Vestfold Venstres miljøpris

Styret i Vestfold Venstre ber om forslag til en verdig mottaker av Vestfold Venstres Miljøpris 2011. I statuttene heter det at den kan gis til arbeid for å motvirke klimaendringer, lokal forurensning, naturvern og sikring av friområder, samt tiltak for å motvirke truslene mot vårt viktige økosystem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Prisen, som i år utdeles for fjerde gang, utdeles til enkeltpersoner, lag, organisasjoner, firma eller etater som har gjort en unik innsats for miljøet – i vid forstand – i det siste året eller over lang tid.

Miljøpris

Forslag til kandidater sendes fylkesstyret i Venstre ved Elin Marie Strauman Tveter på e-postadresse: [email protected].

For at forslaget skal komme i betraktning må det gis en god begrunnelse.

Frist for innsending av forslag til aktuelle kandidater til miljøprisen er satt til 18.mai 2011.

Miljøprisen for 2011 vil bli utdelt på et arrangement knyttet opp til markeringen av verdens miljødag i juni. Vestfold Venstre vil komme tilbake med sted og endelig tidspunkt senere.

Tidligere prisvinnere av Vestfold Venstres miljøpris:

 Fra fjorårets prisutdeling

Fra fjorårets prisutdeling
Foto: Kåre Pettersen

2008: Den norske Turistforening i Vestfold, representert ved Sandefjord og Opland Turistforening

2009: Skjærgårdstjensten, representert ved område Færder

2010: Karl Hagelund, tidligere naturverninspektør hos Fylkesmannen i Vestfold

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**