I tog for de selvstendig næringsdrivende

Stortingsrepresentant Borghild Tenden og nestleder Ola Elvestuen går i tog på 1. mai. — Det er på tide å stille opp for selvstendige næringsdrivende som vil ha samme rettigheter som vanlige lønnsmottakere, sier Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Søndag går Tenden og Elvestuen for rettigheter for de selvstendige næringsdrivende i toget på 1. mai. Initiativtakerne til parolen skriver på sin Facebook-side: "Gi bedre muligheter for dem som vil drive for seg selv! Vi driver nyskaping og vekst samtidig som vi tar stor risiko. Dette burde belønnes, men istedenfor må vi betale mer samtidig som vi blir vi fratatt rettigheter og goder."

Grovt urettferdig
– Vi synes initiativtakerne har et meget godt poeng. Fraværet av omsorg og vilje til å gjøre noe for de selvstendig næringsdrivende påtakelig. De selvstendig næringsdrivende skaper sin egen arbeidsplass, bærer personlig den økonomiske risikoen for virksomheten og har hverken rett til sykepenger eller arbeidsledighetstrygd. Likevel betaler de vesentlig mer skatt enn “vanlige” arbeidstakere med samme inntekt. Denne forskjellen er grovt urettferdig og svært diskriminerende, sier Tenden.

Flere forslag
Venstre har fremmet en rekke forslag i Stortinget for bedre vilkårene for gründere, bl.a. at selvstendig næringsdrivende skal få rett til et bunnfradrag eller minstefradrag på samme linje som “vanlige” arbeidstakere. Felles for disse er at de stemmes ned av den rødgrønne regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**