Verdighet for flyktninger og papirløse

Forfatter og journalist Maria Amelie (26) var en av trekkplastene ved 1.mai-arrangementet på
Tangen i år. Den kjente papirløse flyktningen, som kom til Norge som barn, ble deportert til Russland fra Norge mandag 24. januar i år.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Første mai 2011

Foto: Stange Venstre

AP-regjeringen med Stoltenberg i spissen nektet å la nåde gå for rett. Til tross for at Amelie kom til Norge som mindreårig fikk hun ingen mulighet til en siste prøving av sin sak for retten. Nå har forfatteren fått russisk pass og arbeidstillatelse i Norge etter en måneds opphold i forfatterfribyen Krakow.

Under tittelen "Reisebrev fra Ingenmannsland" fortalte Maria Amelie til en lydhør forsamling på drøyt hundre mennesker på Tangen samfunnshus hvordan hun hadde hatt det de tre siste månedene, og leste opp fra boka si, "Ulovlig norsk". Hun fortalte om tre forskjellige drosjeturer, i Oslo, Moskva og Krakow. — Alle spurte om hvor jeg var ifra, sa Amelie. — Og jeg valgte å svare Norge til alle tre. Det var uvirkelig og veldig hyggelig at så mange har sagt "velkommen hjem"etter at jeg kom tilbake til Norge!

NY UNDERKLASSE
På møtet hilste Amelie på leder for Stange Venstre, Ann-Christin Willumsen. — Det er helt avgjørende for Venstre at flyktninger og asylsøkere får en mer menneskeverdig behandling i Norge, sier Willumsen, som er er svært kritisk til AP-regjeringens politikk på dette området. — Skal vi tro stemningen på Tangen Samfunnshus idag må Stoltenberg og regjeringen slite med sin rigide politikk overfor disse svake gruppene, også blant sine egne. Venstre vil kjempe for at papirløse innvandrere skal få en fair sjanse, og vil ha utredet en amnestiordning. Når det har gått så langt at små barn har vokst opp i dette ingenmannslandet må staten ta sitt ansvar. Ellers skaper vi en ny gruppe fattige, en ny underklasse i Norge. Vi er ikke tjent med at store grupper i samfunnet blir avhengig av svart arbeid for å overleve. Og vi kan ikke være bekjent av en så inhuman behandling av flyktninger og mennesker i nød.
12.mai er det premiere for teaterversjonen av Amelies bok "Ulovlig norsk" på Det Norske Teatret i Oslo. Og Maria Amelie kan nå puste ut, med lovlig arbeidstillatelse i Norge som journalist. Men hun vil fortsette med å sette fokus på de papirløses situasjon i Norge.

Klikk her for å komme til forsiden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**