Hiimsmoenkollektivet tas opp i Stortinget

Den ideelle stiftelsen Hiimsmoenkollektivet i Rogaland har 22 godkjente behandlingsplasser for unge i aldersgruppen 15-18 år som sliter med alvorlige rusproblemer. Kollektivet står i akutt fare for å bli nedlagt. Venstre spør om saken i Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Årsaken til dette ligger i anbudssystemet, og i at kollektivet i en periode har fått færre søknader fra de statlige fagteamene enn det som er nødvendig for å opprettholde driften. Økonomien er basert på døgnbetaling pr. benyttet behandlingsplass og det innebærer at det økonomiske grunnlaget blir uforutsigbart og at nedlegging kan bli en realitet i løpet av få måneder.

Les hele spørsmålet og begrunnelsen her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**