Risør en foregangskommune på nett

Risør er en foregangskommune når det gjelder Internet overføringer av politiske møter, sier varaordfører i Risør Jan Einar Henriksen. Før jul 2010 startet vi opp med overføring av bystyrets møter på Internet. I april 2011 fulgte vi opp med overføring fra formannskapets møter, og nå i mai utvider vi tilbudet ytterligere slik at publikum også kan følge de to gjenværende hovedutvalgs møtene på internett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Steinar Gundersen (V) og Risør Venstre ønsker stor åpenhet omkring politiske prosesser.

Steinar Gundersen (V) og Risør Venstre ønsker stor åpenhet omkring politiske prosesser.
Foto: Jan Kløvstad

I tillegg har administrasjon gått til anskaffelse av flere mikrofoner og et nytt kamera som gjør det mulig å følge med på bystyremedlemmene og publikums reaksjoner. Tidligere hadde vi bare ett kamera som vekslet mellom ordførerbord og talerstol, og da var det mange seere som gikk glipp av hvordan den enkelte bystyrerepresentant stemte i de ulike sakene.

På sikt ønsker Risør Venstre at samtlige kommunale råd og utvalg, inklusive kontrollutvalget skal bli overført på Internett. Først da kan vi etter min mening si at vi har en reell åpenhet omkring hele den politiske prosessen i Risør, sier Jan Einar Henriksen.

Skulle jeg ønske noe nytt i tillegg til Internettoverføringen må det være trådløs tilknytning til projektor og skriver samt en ekstra storskjerm i den lille bystyrealen slik at publikum enda lettere kunne følge med på presentasjoner uavhengig av om de møter i bystyrets sal eller følger møtet hjemmenfra fortsetter Henriksen, som også ønsker at det nye bystyret etter valget høsten 2011 bør ta en diskusjon omkring møteform og struktur for å få bukt med det høye antall vararepresentanter i enkelte møter. Henriksen fremmet i sin tid forslag om å innføre spørretime i Risør bystyre, og synes at ordningen nå, mange år senere må komme videre. Kanskje bystyret må finne en form hvor velgere kan komme til orde og direkte dialog med politikerne i langt større utstrekning enn i dag. Alternativt bør vi få til en kort ordveksling med replikk til svaret osv. Slik det er i dag får mange av spørsmålene mere preg av å være interpelasjoner hvor innledningen får mere preg av politiske innlegg enn av korte spørsmål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**