Lokalpolitisk nettverk 28. – 29. mai

Abid Q. Raja er blant innlederne til fjerde samling for listekandidater til kommunestyrevalget 2011. Blant temaene er innvandring og integrering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Samlingen blir på det nye Strandhotellet på Gjøvik 28. — 29. mai, med oppstart på lørdag morgen kl. 10.00, avslutning med lunsj på søndag. http://www.strandhotelgjovik.no/
[/link] Også denne gang arrangeres samlingen i samarbeid med Hedmark Venstre.

Abid Q. Raja

Foto: Venstre

Hovedtema lørdag vil være innvandring og integrering. Sentralstyremedlem Abid Q. Raja vil holde innledning. Det vil også leder for flerkulturelt råd i Oppland, Handarin W. Nazir og Frode Hauen ved Haslemoen asylmottak. Andre tema som vil bli tatt opp gjennom helgen er blant annet:

Status i lokallagene for kunnskapskampanjen 4. april — 10. juni
Mediearbeid
Valgkamparbeid og valgprogram
Erfaringsutveksling

Påmeldingsfrist er onsdag 18. mai. Ta kontakt med din lokallagsleder for påmelding.

Overnatting og måltider dekkes av fylkeslagene og Venstre sentralt. Lokallagene dekker kun reise.

Kontaktperson i fylkesstyret for samlingen er organisatorisk nestleder Sissel Glomseth.

Program for samlingen:

Lokalpolitisk nettverk 2010 — 2011

FOR HEDMARK OG OPPLAND VENSTRE 28.-29. MAI 2011
HOVEDTEMA: INTEGRERING OG “KLAR TIL VALGKAMP”

LØRDAG

10:00
"Dialog som kraft til å endre kultur" v/ Abid Raja. Deretter innspill fra flere
13:00
Lunsj
14:00
Velkommen til Lokalpolitisk nettverk, fjerde samling
Presentasjon av møtelederne Terje Brevik og Abid Raja
14:15
Valgkampen 2011
Venstres handlingsplan 2011-2021
15:00
1. parallellsesjon
Politikk: Drilling på Venstres politikk om miljø
Organisasjon: Bruk av Venstre Pluss
16:00
2. parallellsesjon
Politikk: Drilling på Venstres politikk om skole
Organisasjon: Sosiale medier og liberal.no
17:00
Kaffepause
17:30
3. parallellsesjon
Politikk: Drilling på Venstres politikk om småbedrifter
Organisasjon: Lokale brosjyrer og program. Annonsekampanje
18:30
4. parallellsesjon
Politikk: Drilling på Venstres politikk om velferd
Organisasjon: Hva gjør en valgkampsekretær?
19:30
Mediekonkurransen
20:00
Møteslutt dag 1
20:15
Middag

SØNDAG

09:00
5. parallellsesjon
Politikk: De vanskelige spørsmålene i valgkampen
Informasjonsarbeid: Vinkling av saker. Kontakt med journalist
10:00
6. parallellsesjon
Informasjonsarbeid: Skriftlig pressearbeid. Trening på pressemelding
Aktivisme: Målgruppedefinering. Dørknakking
11:00
Kaffepause
11:30
7. parallellsesjon
Informasjonsarbeid: www.venstre.no
Aktivisme: Tale-/debattskolering.
12:30
8. parallellsesjon
Informasjonsarbeid: Radio-/video-øving
Aktivisme: Standsskolering.
13:30
Mediekonkurransen — votering
Vårkampanjen
Avslutning
14:00
Lunsj
Møteslutt dag 2 og avreise.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**