Rana Venstre med solid liste til kommunevalget

Rana Venstre gjennomførte 21. mars nominasjon til kommunevalget 2011. Vi kan til årets kommunevalg presentere en solid liste med 43 navn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Dette er ei liste med sterk miljøpolitisk forankring og bred representasjon i Ranasamfunnet.
Førstekandidat og ordførerkandidat er Tormod Steen, som i inneværende periode sitter i kommunestyret, formannskapet og oppvekstutvalget.

Andrekandidat er veteranen Mary Ann Dahl, som har bred politisk erfaring, med tre perioder bak seg i kommunestyret. Mary Ann Dahl har et sterkt engasjement, ikke minst i miljø- og plansaker, men også i helse- og sosialsaker.

Ny på lista er Marthe Lund, på tredjeplass. Marthe Lund er 19 år og student. Til tross for hennes unge alder har hun solid politisk erfaring fra Ungdomsrådet i Rana og fra Ungdommens fylkesting.

På fjerdeplass står Øyvind Snefjellå, som er privat næringsdrivende i Rana. Øyvind Snefjellå har stor interesse for energipolitikk og vil følge opp kraftverksrevisjonene. Som vara har han representert Venstre i Helse- og sosialutvalget på en meget god måte.

Siw Bårdsen på femteplass er ny i politisk arbeid. Hun arbeider innen psykisk helsevern og er i tillegg svært opptatt av skolepolitikk, men også av vilkårene for privat næringsdrivende.

Lenger ned på lista har vi masse dyktige kandidater som står klar til å ta jobben i råd og utvalg. De fire første plassene er forhåndskumulert. Styret legger ikke skjul på at 4 plasser bør være et realistisk mål for Venstre i Rana.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**