Liberale prinsipper – del 10

Gjennom mange uker nå har vi gjennomgått Venstres 10 grunnleggende prinsipper, som kort definerer Venstres liberale ståsted. Det 10. og siste prinsippet kommer nå: Liberalismen er optimistisk og alltid underveis

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre Logo Hamarøy Framtid Pike Optimist Sjarm Jente

Foto: ukjent

Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**