Liberale prinsipper – del 9

Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Stortinget, stortingsbygningen

Foto: © Stortingsarkivet/Teigens Fotoatelier

Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**