Venstres sykkelstamveg nærmer seg realisering

Førstkommende torsdag førstegangsbehandler kommunalstyret for byutvikling i Stavanger forslag til sykkelstamveg mellom Stavanger og Sandnes via Forus. En viktig sak fra Venstre nærmer seg dermed realisering. Ideen ble reist av Venstre i 2006.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Forus

Foto: SL

Målgruppen for sykkelstamvegen er først og fremst arbeidsreisende til og fra Forus/Lura, som i dag bruker personbil. For øvrig vil sykkelstamvegen være et tilbud for å få bilister til å bli syklister på andre reiser og til andre målpunkt langs traseen. Den vil også være et forbedret
tilbud til dagens syklister, både på reiser til/fra jobb og i fritiden.

Dagens sykkeltraseer/hovedruter mellom Stavanger, Forus/Lura og Sandnes er av varierende
kvalitet og er ikke spesielt tilrettelagt for transportsyklister. Hovedrutene går på gang- og
sykkelveger, turveger eller i sykkelfelt, og det er flere systemskifter på strekningen.
Sykkeltrafikken er blandet med andre trafikantgrupper og framkommeligheten hindres både av
disse og av kryssinger i plan. Å holde stor sykkelhastighet kan være forbundet med
sikkerhetsrisiko spesielt pga. blandingen av trafikantgrupper.

sykkelbyen mandal

Foto: NA

I tordagens møte i byutvikling er sykkelstamvegen foreslått lagt ut på høring.
Les forslaget til kommunedelplan her >>

Dette var forslaget Venstres Helge Solum Larsen tok i juni 2006 i saken om kommunedelplanen for transportsykling:
Å etablere en ’sykkelmotorvei’ fra Stavanger sentrum til Sandnes sentrum, via Forus, må vurderes spesielt som tiltak i kommunedelplanen. Tiltaket vil kunne ha en stor betydning i å bidra til flytte arbeidsreiser over til sykkel.
Med sykkelmotorvei menes en sykkeltrasé med minimal kryssende trafikk og konkurranse med andre trafikkantgrupper. Tiltaket bør beskrives med aktuelle realistiske trasevalg. Det bør også vurderes om tiltaket kan bli gjenstand for en søknad om medvirkning fra sentrale samferdselsmyndigheter på finansieringssiden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**