Ståle Sørensen

Ståle Sørensen har bakgrunn fra Venstre i Oslo og er i dag leder av Drammen Venstre. Han er kunstutdannet og opptatt av bedre kollektivløsninger, naturvern og økt satsing på kultur generelt og kunstfaget spesielt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ståle Sørensen

Foto: Torbjørn Tandberg

Bakgrunn
Ståle Sørensen er 38 år, far til to barn. Han er utdannet billedkunstner fra Kunsthøgskolen I Bergen og Chelsea College of Art i London. Han har hatt en rekke utstillinger i inn og utland. Ved siden av sitt kunstneriske og håndverksmessige virke jobber han med undervisning. For tiden er han ansatt ved Steinerskolen i Hurum i en deltidstilling.

Til Drammen
Sørensen flyttet til Drammen i 2008 og har før dette vært aktiv for Venstre i Oslo hvor han hadde en rekke sentrale verv. Sørensen har sittet fire år som styreleder i Norsk Billedhoggerforening og fire år i sentralstyret til Norske Billedkunstnere. Han er nå leder for Drammen Venstre og stiller til valg i Drammen bystyre og i Buskerud fylkesting. Som hobbier har han båtliv, fisking og hyttebygging.

En garantist for større kultursatsing
Ståle er svært opptatt av kulturpolitikk, byutvikling, kulturminnesvern og miljøpolitikk.
I Buskerud fylke ønsker han å være en garantist for økt kultursatsning i Buskerud.
Han ønsker å kjempe for etablering av ny Svelvikvei, bedre kollektivløsninger rundt de store byene samt etablering av nye naturvernsområder i fylket.
Les mer om Ståle på hans webside www.stalesorensen.no

Ståle Sørensen kan kontaktes på telefonummer 91790779

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**