Angående fylkesrådets presentasjon av sitt forslag til økonomiplan for årene 2012-2015

Vi er svært fornøyd med at det er sterke formuleringer om Glombergan på FV 17 i økonomiplanen. Denne strekningen har Meløy Venstre jobbet hardt for i flere år. Glombergan er blitt dratt fram i alle sammenhenger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Leder for Meløy Venstre, Raymond D. Jensen, har fått vedtatt uttalelser på to fylkesårsmøter om Glombergan. Meløy Venstre hadde også besøk av Borghild Tenden fra Stortinget og May Valle for et par år siden hvor de fikk besøke Industriparken i Glomfjord og ved selvsyn oppleve denne farlige strekningen. Selv har jeg snakket Glombergan både i regionrådet og til fylkespolitikere. Også her er det mange som har dratt lasset sammen.

At FV 452 (Halsa-Vassdalvik) får 60 millioner kroner til opprusting er en gledelig overraskelse. At det er et skrikende behov for å gjøre noe med den veien er udiskutabelt. Men siden den ikke har vært prioritert i noen plan er det utrolig flott at fylkesrådet ser nødvendigheten i å bevilge pengene som trengs.
Dette er et resultat av at mange har stått på for denne veien. Både aksjonsgruppe, grendelag, politikere og media har satt fokus på FV 452 og når mange drar lasset sammen, blir som regel resultatet bra. At fylkesråd for samferdsel, May Valle (V), også har tatt seg tid til å befare veien har nok gjort sitt til at den nå blir rustet opp.

May Valle

Foto: May Valle

Men all ære går til May Valle (V) som har stått på for å finne løsninger. Det er mange tiår siden det er blitt gjort noe i Meløy, så at det er en fylkesråd som har sittet bare i et par år, som klarer å hjelpe oss, er beundringsverdig. Tusen takk, May! Nå skal du få en liten pause fra maset vårt i Meløy Venstre.

Men jeg blir nok å dra på fylkestinget i juni for å forsikre meg om at dette forslaget blir vedtatt.

Mari Ann Bjørkli
Varaordfører i Meløy

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**