To spørsmål til ordføreren

Kommunestyret 11.05. 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


1. Russefest 30. april

Russefeiringen natt til 1. mai er en tradisjon
Etter det jeg har forstått har årets Russ i år hatt en vanskelig dialog med Vefsn kommune angående sted for årets russefeiring.
Natt til 1. mai feiret Russen ved Turistinformasjonen nær E6 og boligbebyggelse.
I følge politijournal ringte de første naboer av Turistinformasjonen til politiet allerede kl 21.19. Det ble også gitt uttrykk til bekymring over at Russen oppholdt seg på E6. Turistinformasjon viste seg å være en særdeles uegnet plass å ha feiring.

Russen har vært frustrert over ikke å ha en trygg plass å feire natt til 1. mai.

Mitt spørsmål er:
Hvordan har dialogen mellom årets Russ og Vefsn kommune vært.
Hvor ønsker kommunen for fremtiden at Russen trygg kan feire natt til 1. mai?
Er “sirkushøla” utelukket som festarena selv med bindende ryddeavtaler?

2. Støyskjerm langs E6

Mitt spørsmål er en oppfølger på støyproblematikken i Halsåsen.
Sak 88/10 GJENNOMFØRT STØYKARTLEGGING I MOSJØEN RESULTATER OG KONKLUSJON

Kommunestyret gjørde følgende vedtak: Vefsn kommune går i dialog med Statens Vegvesen om oppsett og utforming av bedre støyskjerming mot boligområder.

Mitt spørsmål er:
Har Vefsn kommune hatt dialog med Statens veivesen?

Franziska Wika

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**