Gågate i Skippergata i bystyret

Venstres Dag Vige har i dag følgende interpellasjon i bystyret om prøveordning med gågate i Skippergata i sommer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Gågateområdene i Markens er attraktive og myldrer av mennesker. Også
Skippergata er etter hvert etablert med et tiltalende mangfold av forretninger. I
kommuneplanen er det foreslått å lage et bredere fortau for å tilrettelegge for
handel.

Venstre mener en bør vurdere å omgjøre deler av Skippergata til gågate.
Mener ordføreren en kan gjennomføre en prøveperiode der deler av Skippergata
er gågate, f. eks. mellom Kirkegata og Festningsgata?

Mener ordføreren det er realistisk med en forsøksperiode en måneds tid allerede
denne sommeren?

En prøveperiode vil gi erfaringer en kan trekke veksler på ør en fatter endelig
vedtak i forbindelse med behandling av Kvadraturplanen.
Og ikke minst gir det anledning til å fylle gata med liv; med servering, sitteplasser
og blomster, i en periode der det er svært mange mennesker besøker byen.

Med hilsen
Dag Vige
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**