Venstre og enslige unge asylssøkere

Enslige mindreårige asylssøkere mellom 16-18 år som kommer til Norge blir dårlig behandlet. Mange får ikke tilbud om skolegang, og dersom de har et skoletilbud i kommunen sin risikerer de å måtte avbryte skolegangen sin den dagen de fyller 18 år og kan returneres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Enslige asylsøkere blir nemlig ikke returnert før de fyller 18 år om det ikke finnes gode omsorgspersoner i hjemlandet. Gjør regjeringen det så bryter de Barnekonvensjonen. (Det gjør de i svært mange familiegjenforeningssaker, men det kan vi fokusere på senere.) Noe annet er unge voksne på 18 år. De kan fint returneres til et land UDI/UNE ikke har funnet omsorgspersoner til, for nå er de myndige og Barnekonvensjonen gjelder ikke lenger. Dette mener jeg er inhuman og kaldt av et samfunn med alle mulige ressurser til å gi disse barna en bedre start i livet. Tenk deg selv at du satt i et asylmottak uten særlig oppfølging og ventet på dagen du fyller 18 år og sendes ut i usikkerheten. Dette er omsorgssvikt i offentlig regi og det av en regjering som påstår at barnevern er viktig. Det gjelder kanskje ikke for barn fra andre land det?

Jeg foreslår at vi lar unge enslige asylsøkere få fullføre sin påbegynte utdanning uansett hvilket nivå denne tas på, om det er grunnskoleutdanning, videregående skole eller høyere utdanning. På den måten sikrer vi disse barna en tryggere fremtid uansett om de klarer å finne en måte å bli i Norge på, eller de returneres til hjemlandet sitt-forhåpentligvis mer ressurssterke og robuste enn da de kom, og ikke psykisk nedbrutte, retraumatiserte og angstfulle av oppholdet ved norske asylmottak.

Camilla Hille
Ski Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**