Barnehageplan utarbeides

Steinar Gundersen (V) fremmet i HU for oppvekst og omsorg 13.4.2011 forslag “Hovedutvalg for oppvekst og omsorg ber administrasjonen fremme forslag om opplegg for å utarbide en barnehageplan”. Forslag ble enstemmig vedtatt i HU

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Et enstemmig HU for oppvekst og omsorg støttet Steinar Gundersen (V) forslag

Et enstemmig HU for oppvekst og omsorg støttet Steinar Gundersen (V) forslag
Foto: Jan Kløvstad

Bakgrunn for forslaget fra Risør Venstre var bystyrets enstemmige vedtak av 9.12.2010 “Hovedutvalget for oppvekst og omsorg oppfordres til å starte arbeidet med en barnehageplan i Risør”.

Stian Lund (V) stilte i februar 2011 spørsmål omkrng barnehagedekningen på Søndeled og da bystyrets vedtak fra desember 2010, uten at det i svaret fra ordføreren ble nevent noe om Risør bystyrets enstemmige vedtak om å se på en barnehageplan.

Jan Einar Henriksen (V) fulgte opp saken i de politiske/administrative ledermøtene og er glad for at Venstres representant fulgte opp saken i HU slik at det nå kan bli en fortgang i arbeidet med å etablere en barnehageplan, og ser et klart behov for å få på bordet fakta omkring Risør kommunes barnehagebehov i dag og fremover i tid.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**