Venstre ber om risikovurdering av La Hague

Venstre ber i Stortinget om en risikovurdering av det franske atomgjenvinningsanlegget La Hague. -Vi må ha den samme grundige vurdering av La Hague som vi har fått av Sellafield i Storbrittania, sier Venstres toppkandidat til Rogaland fylkesting Helge Solum Larsen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Tidligere i år kom et regjeringsoppnevnt utvalg, ledet av Erling Stranden, frem til at det ustabile norske atomavfallet kan sendes til det franske atomgjenvinningsanlegget.
-I lys av dette må vi få klarhet i hvilken risiko anlegget representerer. Venstre er grunnleggende skeptisk til gjenvinning av brukt atombrensel, sier Solum Larsen.

La Hague ligger på nordvestspissen av Cotentinhalvøya, 25 km nordvest for Cherbourg. Både på Sellafield og i La Hague drives reprosessering av slikt kjernebrensel, en prosess som fører til utslipp både til luft og sjø.
La Hague tar imot avfall fra kjernekraftverk i Frankrike, Tyskland og flere andre land. Anlegget har vært rammet av store driftsproblemer og flere uhell, og det har flere ganger vært utslipp av radioaktivt materiale.

Les hele spørsmålet reist i Stortinget her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**