Venstre vil arbeide for moderate utbygginger i nordre Frogn

Venstre vil åpne for moderat tettstedsutvikling i Nordre Frogn, blant annet for å trygge elevgrunnlaget for skolen, skape grunnlag for bedre kollektivtilbud og for tryggere veier, gang- og sykkelstier, sier Venstres Terje Johansen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstres ordførerkandidat var på åpent møte om utviklingen av nordre Frogn på Dal Skole onsdag 11. mai, arrangert av KrF.

Selv om folk i Nordre Frogn ønsker utvikling, talte mange mot monsterutbyggingene med opp mot 1000 nye boliger på Knardal/Berger/Fuglesang som ligger som innspill til kommuneplanen. Venstre er også imot disse. Johansen vil etter møtet gi et råd til innbyggerne i Nordre Frogn.

-Dersom vi skal få igjennom mindre, moderate utbygginger i nordre Frogn, må innbyggerne på eget initiativ fremme forslag til reguleringsplaner der hvor dere selv mener nye boliger passer inn, sier han, slik som er gjort på Slottet.

Selv om Venstre mener at det i kommende kommunestyreperiode ikke er rom for nye, omfattende feltutbygginger, vil partiet på lengre sikt legge til rette for at det kan skje en moderat tettstedsutvikling. I tillegg til Dal-området peker Digerud seg ut som aktuelt, særlig dersom det kan skje i samarbeid med Nesodden kommune, som har planer for tettstedsutvikling på Fagerstrand.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**