6.861 innbyggere i Risør pr første april 2011

Befolkningstall for 1. kvartal 2011 er kunngjort av Statistisk sentralbyrå og viser at Risør er den kommunen i Aust Agder med lavest fødselsoverskudd med minus 12. Statistikken viser at det i første kvartal 2011 kun er født 15, mens det i samme periode er 27 døde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Risør Venstre er bekymret for Risørs lave fødselsoverskudd første kvartal 2011

Risør Venstre er bekymret for Risørs lave fødselsoverskudd første kvartal 2011
Foto: Lars Ole Røed

En netto innflytting på 2 personer gjør at Risør samlet sett får en negativ befolkningsvekst med -10 i perioden 1. januar til 1. april 2011. Risør er dermed den eneste av Sørlandsbyene med negativ befolkningsvekst, og blir kun slått av Valle kommune som fikk en befolkningsvekst på -16 i samme periode.

Pr 1.4.2011 har Risør 6.861 innbyggere

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**