Drammen en fjord og elveby

Venstre jobber som eneste parti i Drammen aktivt for å åpne store deler av Drammens sjøfront fra til havn og industri til bolig og ny næring. Studier viser at dette er fullt mulig dersom den politiske viljen er tilstede. Og havna trenger heller ikke legges ned.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Drammen Venstre mener det er fullt mulig å opprettholde dagens havnedrift på et langt mindre område enn i dag. De frigjorte arealene bør ikke benyttes til å utvide havnedriften, men frigjøres til byutvikling, bolig og næring.

Drammen havn

Foto: Ståle Sørensen

Oslo
I Oslo driver havna nå en høyere aktivitet enn for ti år siden på en femtedel av plassen Oslo havn hadde til disposisjon for ti år siden. Den samme utviklingen ser vi i en rekke andre byer rundt omkring i Norge og utlandet. Havna i Drammen driftes rett og slett for lite effektivt og på en alt for arealkrevende måte. Byens andre politikere er blinde for Drammens muligheter.

Drammen Havn

Foto: Claus Haals

Hovedkontorer
Drammen Venstre vil gjøre noe med dette. Vi vil redusere eller holde havnedriften på dagens nivå og omdisponere arealene til bolig og næring. Drammen kan med sin nærhet til fjorden og elva og beliggenhet midt i det mest sentrale Østlandsområdet tiltrekke seg innbyggere, hovedkontorer og næringer fra hele Østlandsregionen. Dersom byen spiller kortene sine rett. Potensialet i Drammens sjøfront er for stort til at et gammelmodig havnestyre skal få bestemme alene.

Fjordbymodell
Drammen Venstre har avholdt et Fjordbyseminar og bestillt en planstudie og en fjordbymodell i samarbeid med GRIG arkitektselskap. Studien viser tydelig og klart at det er store muligheter i å åpne fjorden for almennheten samtidig som man beholder Drammen havn som en lokal havn.
Drammen Venstre er som en eneste politiske parti i Drammen garantisten for en gradvis omregulering av havna på Tangen, Holmen og Brakerøya til bolig og næring.

Førstekandidatene med modell av Drammen havn

Foto: Torbjørn Tandberg

 Fjordbymodell utført av Grig i samarbeid med Ståle Sørensen. Bygninger i tre er eksisterende bygninger, røde er nye boligbygg, blå er nye næringsbygg.

Fjordbymodell utført av Grig i samarbeid med Ståle Sørensen. Bygninger i tre er eksisterende bygninger, røde er nye boligbygg, blå er nye næringsbygg.
Foto: Ståle Sørensen

 Indre deler av Holmen sett fra Tangen

Indre deler av Holmen sett fra Tangen
Foto: Ståle Sørensen

Drammen havn

Drammen havn
Foto: Ståle Sørensen

 Sentrale deler av Holmen ved Draka Norsk Kabel til høyre

Sentrale deler av Holmen ved Draka Norsk Kabel til høyre
Foto: Ståle Sørensen

 Sett fra vest mot øst

Sett fra vest mot øst
Foto: Ståle Sørensen

 Området rundt Tollboden

Området rundt Tollboden
Foto: Ståle Sørensen

 Deler av Tangen

Deler av Tangen
Foto: Ståle Sørensen

Ønsker du en miljøvennlig Drammen fjordby i samarbeid med Lier kommunes fjordbyplaner så må du stemme Venstre 12. September.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**