Årsmøte Verran Venstre

Sted : Malm skoles tegnesal
Tid: 21. mars 2011 kl 1930.
Godkjenning av innkalling — Ble enstemmig godkjent

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Årsmøte i Verran Venstre

Sted : Malm skoles tegnesal
Tid: 21. mars 2011 kl 1930

Tilstede på møtet: Bjørn Larsen, Andreas Smedsrud, Gunnar Bartnes, Kirsti Tessem, Andrea M. Skjelstad, Margrete Skjelstad, Eli B. Skjelstad, Andrè N. Skjelstad, Irene Skevik, Nina Martinsen, Merethe Bartnes, Leif Ålberg, Arne Overrein, Odd Vidar Vandbakk, Andrè N. Skjelstad, Torgeir Skevik.

Saker:

1.Godkjenning av innkalling — Ble enstemmig godkjent

2.Godkjenning av sakliste — Det ble poengtert at posten valg manglet på saklisten.

3.Valg av møteleder — Torgeir Skevik ble enstemmig valgt

4.Valg av sekretær — Bjørn Larsen ble enstemmig valgt

5. Valg av to til å skrive under møteprotokollen. – Leif Aalberg og Merete Bartnes vil skrive under.

6. Årsmelding — Bjørn Larsen gikk gjennom forslag til årsmelding. Noen små justeringer ble gjort og i tillegg ble det gått gjennom politisk regnskap per Mai 2010. Det politiske regnskapet ble vedtatt lagt ved årsmeldingen. Årsmelding med tillegg av politisk regnskap ble enstemmig godkjent.

7. Regnskap — Gunnar Bartnes gikk gjennom regnskapet. Saldo per 1.1.2011 er 33 266, 29kr. Regnskapet var godkjent og revidert av Bjørn Larsen og Merete Bartnes. — Regnskapet tas til etterretning og legges ved.

8. Innkomne saker. Søknad fra elevrådet på Malm skole om å få beholde “NM-penger” som skolen ikke kunne bruke pga. at det var umulig å framskaffe buss til NM. Saken tas opp i det nye styret.
9. Valg.

Leder — Torgeir Skevik ble gjenvalgt for et år.
Kasserer — Gunnar Bartnes ble gjenvalgt for et år
Sekretær/nestleder — Bjørn Larsen ble gjenvalgt for et år
Styremedlem — Arne Overrein ble enstemmig valgt for et år
Styremedlem — Merete Bartnes ble enstemmig gjenvalgt for et år

Valgkomite — Andre N Skjelstad, Wenche Garnvik og Vigdis Almli ble enstemmig valgt for et år.

IT-ansvarlig — Arne Overrein ble enstemmig valgt.

10. Nominasjon til kommunevalget 2011.

I nominasjonskomiteen satt Gunnar Bartnes og Leif Aalberg.
Årsmøtet diskuterte nominasjonen og plassering på lista. Vi mener at det er store muligheter for å komme i posisjon etter årets valg. De fem toppkandidatene på lista representerer med stor tyngde næring, skole og helse.

11. Valg av programkomite — Odd —Vidar Vandbakk (leder), Kirsti Tessem og Leif Aalberg ble enstemmig valgt.

Årsmøtet hevet kl 2300

Referent
Bjørn Larsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**