Arne Ivar uttaler seg i media ang. plassering av omsorgsboliger for demente i Hadsel

I dagens Vesterålens Avis blåses det på nytt liv i denne saken som ble enstemmig vedtatt av politikerne i Hadsel 5. mai d.å.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Saken gjelder plasssering av omsorgsboliger for demente i Hadsel. I kommunestyret ble det vedtatt å legge dette til Ekren.
Imidlertid er det i ettertiden kommet innsigelser fra både innbyggere og politikere.
På spørsmål om hvor Hadsel Venstre står i denne saken svarer Arne Ivar:
– Omsorgsboliger for eldre bør konsentreres på Stokmarknes og Melbu, og Ekren bør på sikt avvikles.
– Det er ikke hensiktsmessig å drive på Ekren. Det er mer transport for de ansatte og tungvint for de pårørende.
– Å bygge på dyrket mark på Ekren er meningsløst hvis man kan bygge i folkenære omgivelser.
Arne Ivar, som selv har jobbet på sykehjem mener det er stille og fredelig både på Melbu og Stokmarknes, og at evt. støy fra trafikk og omgivelser forøvrig ikke bør være noe problem.
– Det er ikke akkkurat Manhattan avslutter Arne Ivar med.
Og det er vi vel enige om 🙂

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**