Plansmie: Ødegården – Lørenskogs miljøby?

Lørenskog Venstre inviterer til meningsutveksling Og info rundt utbyggingen av Ødegården-feltet mandag 20.juni. Møtet finner sted på Barnestasjonen nedenfor Lørenskog stasjon, på selve utbyggingsfeltet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Ødegården - Lørenskogs miljøby

Ødegården – Lørenskogs miljøby

Selvaag Bolig har satt i gang et storstilt arbeid for å prøve å gjøre Ødegårdenområdet (tidligere Skårerødegården) til et forbildeprosjekt der miljøhus bygges til en pris som er tilgjengelig for
folk flest i en miljøvennlig bydel.

Venstre synes dette er svært positivt og vil gjerne bidra til at dette kan bli en suksess.
Vi inviterer derfor til møte

mandag 20.juni 2011 kl.18 på Ødegården-feltet*

Der vil vi få presentert planene og status for Selvaag Boligs prosjekt, og diskutere hva kommunen kan gjøre for å støtte opp under dette.

Skolen er det første som skal bygges. Vi vil med dette ta initiativ til at kommunen bidrar til å
løfte denne utbyggingen ved å gjøre skolen til et miljøforbildeprosjekt. Derfor inviterer vi også
representanter fra Future Built til å orientere om erfaringene de har gjort med å realisere sine
kommunale bygg som forbildeprosjekter. Representanter fra Lørenskog kommune som kjenner
deler av Ødegården-prosessen, vil også være til stede.

Venstre vil invitere til dialog med de andre politiske partiene, slik at vi sammen kan gjøre dette prosjektet til en suksess for vår kommune!

* Stabburet på Ødegården (tidligere Skårerødegården), ved Lørenskog stasjon. Kryss Østre Aker fra Lørenskog stasjon, gå under jernbanelinjen, første vei til venstre etter undergangen.

Klikk her for invitasjonen (pdf)

Mer om Ødegården-feltet:
http://www.lokalhistoriewiki.no/index.php/Skårerødegården_(Lørenskog)

Lørenskog Venstres krav til kommunedelplanen for området (2009):
https://www.venstre.no/akershus/lorenskog/artikkel/20627

Andre relevante linker:
http://www.arkitektur.no/?nid=193944

http://www.gaiaoslo.no/

http://www.regjeringen.no/nb/sub/framtidensbyer/aktuelt-2/nyhetsarkiv/framtidens-byers-storsamling-dag-for-dag/broset—utfordringer-og-muligheter.html?id=637858

http://www.trondheim.kommune.no/gronnbybroset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**