Samferdsel og landbruk i dagens spørretime

I dagens spørretime på Stortinget brukte Abid Raja, som er inne som vara for Borghild Tenden, muligheten til å stille statsrådene til vegs om satsning på tog og resultatet av årets jordbruksoppgjør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Samferdsel på dagsorden
I et skriftlig svar til Venstre forrige uke opplyste statsråden om at NSB har vært forsinket i 30 200 timer siden Stortingsvalget 2009, med en kostnad på mange hunder millioner kroner, ja kanskje opptil en milliard.

I dag benyttet Venstre muligheten til å stille spørsmål til statsråden om

– Samme dag som Venstre mottok samferdselsministerens svar, var det igjen signalfeil og togstans i hele osloområdet. En undersøkelse viser at 7 av 10 nordmenn er missfornøyd med veistandarden i Norge. Hva tror statsråden en tilsvarende meningsmåling ville vist om folks meninger om NSB og jernbanetilbudet, spurte representanten Raja samferdselsministeren.

Samferdselsministeren kunne ikke gi noe svar på dette.

Spørsmål om landbruk
Landsbruksministeren møtte også i dagens spørretime. Venstre påpekte det demokratiske problem det er at finansministeren varsler Bondelaget i brevs form at han vil endre på skatte- og avgiftsregimet i 2012 for bøndene som et ledd i årets jordbruksavtale. I realiteten vedtar da Stortinget endringer i skatte- og avgiftspolitikken som gjelder fra 2012 i forbindelse med jordbruksoppgjøret og ikke i forbindelse med ordinær budsjettbehandling.

Potetdyrking

Foto: Wikipedia

– Dette er uryddig og understreker Venstres poeng om å endre på jordbruksavtale-systemet slik at det følger budsjettåret og forenkles slik at det bare forhandles om ting som direkte berører bondens inntekter og at det øvrige må være gjenstand for årlig budsjettbehandling i Stortinget, sa Raja.

– Dette underbygger et større mønster av en regjering som forhandler og gjør avtaler med interesseorganisasjoner i lukkede rom i stedet for demokratisk åpen behandling i Stortinget, påpekte Raja.

Statsråd Brekk ville verken si noe om hvem som skal bære byrden eller hvorvidt han så noen demokratiske problemer ved dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**