Vei i Skorhaugsåsen setter stygg presedens

De fleste har fått med seg at Ski kommunestyre, med Ap og Høyre, ga grønt lys for en privat utbygger å ekspropiere privat eiendom til anleggelse av ny og bredere vei i Skorhaugsåsen. Denne saken er svært problematisk og setter stygge presedens sier Venstres ordførerkandidat Svein Kamfjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Byggeprosjektet i Skorhaugsåsen er omstridt og har møtt stor motstand i lokalbefolkningen. Prosjektet går på tvers av småhusbebyggelsen området var regulert for. Denne uheldige utviklingen har Ski Venstre påpekt lenge.

 Kamfjord synes ekspropieringssaken setter stygg og uheldig presedens

Kamfjord synes ekspropieringssaken setter stygg og uheldig presedens
Foto: Privat

– Skis kommunestyremøte 18. mai understreket bare det vi har sagt. Det ble åpenbart for alle og enhver at dersom du har det som skal til og vil ha din vilje — ja, da får du selvsagt lov, sier Kamfjord

– For ordens skyld må det bare fattes noen vedtak først. Det betyr at private med utbyggingsplaner og fortjenestemuligheter skal kunne ta grunn av andre private til en svært så mye lavere pris enn om kommunestyret hadde sagt nei til ekspropriering, sier Kamfjord.

– Det betyr at når private interesser stilles opp mot hverandre, så er det de med størst prosjekt og fortjenestemulighet som vinner fram, og det betyr at vi som innbyggere i Ski mangler forutsigbarhet i
forhold til hva som skjer med nabolaget vårt, eller egen eiendom, fortsetter Kamfjord

I denne saken kan en ikke argumentere for allmennhetens nytte, slik en har i forbindelse med kommunal infrastruktur eller bygg. Det betyr at Høyre og Arbeiderpartiet har etablert en ny praksis som gir den sterkeste rett i
framtidige saker. Det er god grunn til å tro at de ekspropieringsvillige partiene Høyre og Ap vil benekte dette.
De vil si at dette er en veldig vanskelig sak. de synes vi i Ski Venstre er underlig siden utfallet gang
på gang likevel er at den med utbyggingsplanene stikker av med flertallet i kommunestyret, nesten uansett hva berørte parter og interessenter for øvrig måtte mene.

– Det er et faktum Høyre og Ap ikke kan snakke seg bort fra, og denne utviklingen er svært uheldig, avslutter Kamfjord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**