Mislykket klimapolitikk nasjonalt – Venstre vil ta ansvar lokalt

I en lederartikkel i dagens Adresseavis støtter avisa ambisjonene i norsk klimapolitikk. Disse ambisjonene kom i stand vinteren 2008 etter et klimaforlik på Stortinget. Miljøpakken i Trondheim er et direkte utslag av dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Vi lover bedre buss

Foto: Stein Inge Dahn

Miljøpakkene med billigere og raskere buss i Trondheim og omland har vært en suksess så langt. Det er de nasjonale utfordringene det ikke tas tak i. De rød-grønne synes å være handlingslammet. Til tross for fine ord og festtaler, svikter det i praktisk politikk. Det synes som om aktører som Statoil, kraftintensiv industri, transportnæringa, flyselskaper og andre storforurensere får få, eller ingen korrektiver.

-Politisk styring er det som mangler. Derfor er Miljøpakken Venstres vikigste prosjekt, sier Jon Gunnes.

Alt om Miljøpakken leser du her

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**