Nøkkelpersoner i Drammen Venstre

Har du lyst til å kontakte noen av Venstres ombudspersoner? Velg fritt fra listen under.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Bystyrepolitikere 2011-2015

Ulla Nordgarden ([email protected])
Yousuf Gilani ([email protected])

Vararepresentanter:
Ida Marie Brown ([email protected])
Rodney Harper ([email protected])
Semra Ugur ([email protected])
Frode Lund Nielsen ([email protected])

Styret
Leder: Yousuf Gilani
Politisk nestleder: Lars Andre Landås ([email protected])
Organisatorisk nestleder: Ida Marie Brown
Styremedlemmer:
Linda Jakobsen
Eidi Ann Hansen
Anders Wengen ([email protected])
Hosayn Fely

Varamedlemmer:
Ulla Nordgarden
Herulf Johansen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**