Plutselig skepsis til politikerlønninger?

APs gruppeleder på fylkestinget har i en reportasje i avisa Nordlys uttrykt at han alltid har vært skeptisk til gjeldende godtgjøringsordning.-Det har ikke fylkestinget hørt mye om, sier Venstres Roar Sollied.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


-Jeg kan ikke huske at gruppeleder Tor Zachariassen på noe tidspunkt i forhandlinger har uttrykt at han fikk for mye utbetalt, slik det framgår av tirsdagens Nordlys. Jeg har tvert imot opplevd at AP både har innført gjeldende ordning og forsvart den ved motforslag, sier Roar Sollied.

Troms Venstre har uten unntak gått imot parlamentarisme som styringssystem i fylkeskommunen når det har vært votert. Venstre har tatt initiativ til slike avstemninger og til frysing av godtgjørelsen, som øker mer enn lønnsøkningene ellers i samfunnet. Det ble frysing av godtgjørelsen i budjettvedtaket for året 2009, men ved et benkeforslag i neste års budsjettrunde var man tilbake på sporet, til tross for et vedtak om at beregningen av godtgjørelsen skulle revideres. Og 100% godtgjørelse i fylkeskommunen er derfor fortsatt 72% av en statsråds lønn.

Ved parlamentarisme krever Kommuneloven at det skal være en rimelig jevnbyrdighet i arbeidsforhold mellom posisjon og opposisjon, inne- og utelaget. Dermed er mye bestemt, men godtgjørlsene kan man likevel regulere. Nå har man satt malen og skylder på Stortinget for godtgjørelsens volum.

Mot parlamentarisme på fylkesplan
Troms Venstre mener at fylkeskommunen ikke har oppgaver nok til å ha så pass mange heltidspolitikere. -Vi har derfor konkret foreslått omdisponering av flere millioner i vårt budsjettframlegg, til kompetanseheving i skolen, til mer veivedlikehold osv, sier Sollied.

Troms Venstre mener at rikspolitikkens parlamentarisme ikke umiddelbart lar seg overføre til fylkesnivå når fylkesrådet overtar hele fylkesadministrasjonen. -På riksplan har man som kjent både stortingsadministrasjon og departementer. Det gjør noe med arbeidsforholdene for opposisjonen i fylkeskommunen, og kan ikke kompenseres med godtgjørelse, sier Sollied. Systemet fører til en politisering av administrasjonen som i neste omgang avskjærer opposisjonen fra direkte tilgang til ansatte.

Klarere politiske skillelinjer?
Tilhengerne av parlamentarisme hevder at systemet gir klarere politiske skillelinjer. -Det kan man knapt hevde når AP og H sitter sammen i fylkesrådet, nå sammen med KrF. Gjennomføring av anskaffelse av nye hurtigbåter kan vel heller ikke hevdes å representere en kvalitetsøkning i administrasjoinen etter at parlamentarisme ble innført, konstaterer Venstres fylkestingsrepresentant.

Roar Sollied, Venstre
90612324

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**