Venstre krever klimatiltak

Klimaendringene er den største utfordringen i vår tid. Derfor trenger vi mer handling, ikke flere utredninger. Statsminister Stoltenberg ville i Stortinget ikke bekrefte at målet for reduksjon av klimautslipp i Norge blir opprettholdt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Venstres klimakampanje. Logo.

Foto: Venstre

Venstre stilte statsministeren spørsmål om regjeringen kommer med klimamelding til høsten og om han vil stå inne for at 2/3 av norske utslippskutt skal tas innenlands. Det ville ikke statsministeren bekrefte. Nå har vi i Venstre bedt om skriftlig avklaring fra statsministeren på om kuttene kommer, slik at vi får tatt tak i klimaendringene for alvor.

Samtidig som Venstre stiller spørsmål om Stoltenbergs klimaplaner, viser regjeringens egne planer at utslippene øker. Ifølge statsbudsjettet for 2011 vil klimagassutslippene i Norge øke med 6,7 millioner tonn fram mot 2020 i forhold til dagens nivå. Utslippene vil da ligge mer enn 10 millioner tonn høyere enn forutsatt i klimaforliket mellom Venstre, KrF, H og regjeringspartiene. Det innebærer at regjeringen nå for alvor er på vei bort fra klimaforliket vedtatt i Stortinget.

Venstre vil prioritere klima og miljø høyt i fylkespolitikken. Østfold Venstre vil jobbe for bedre buss-, tog- og fergetilbud som korresponderer med hverandre og går oftere. Vi vil at det offentlige skal redusere sine utslipp raskere og at bedrifter som vil satse på miljø og klima skal bli støttet opp om av fylkeskommunen.

Venstre vil prioritere klima og miljø lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Derfor håper vi at de nasjonale utslippskuttene blir gjort så raskt som mulig. Venstre håper vi blir nok i fylkestinget etter valget til høsten, til å kunne lede Østfold inn i en fornybar framtid.

Sindre Westerlund Mork
Gruppeleder i fylkestinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**