4.0 Barn og familie

Sarpsborg skal være en god kommune å bo i for barn og unge. Ingenting er viktigere enn å sikre alle en god oppvekst. Kommunen skal bidra til dette gjennom å ha et godt barnehage- og skoletilbud, samt bidra til lek og utvikling. Kommunen skal også legge til rette for at frivillige organisasjoner skal kunne tilby et variert og godt tilbud til innbyggerne.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Sarpsborg Venstre vil:
Styrke utekontakten, barnevern og PPT, slik at de får mer ressurser til forebyggende arbeid.
Styrke samarbeidet mellom utekontakt, barnevern, politi og skole.
Arbeide for bedre oppfølging og øke rekruttering av avlastere og fosterforeldre.
Tillate flere barnehager med fleksible åpningstider, kombinert med regler om maksimal oppholdstid.
Bedre den kommunale gjeldsrådgivningen.
Arbeide for å få SOS-barnebyer til Sarpsborg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**