Hans Olav Ramsdal

Hans Olav Ramsdal er Risør Venstres 25. kandidat ved høstens kommunevalg og innehar som eldstemann Risør Venstres hedersplass ved årets valgliste. Hans Olav er født 1936, pensjonert bankmann, gift og bosatt i Risør, og er en av Venstres mest erfarne listekandidater med lang fartstid i bystyre, formannskap og en rekke andre råd og utvalg gjennom mange perioder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Gi din stemme til Hans Olav Ramsdal og Risør Vestre ved høstens kommunevalg

Gi din stemme til Hans Olav Ramsdal og Risør Vestre ved høstens kommunevalg
Foto: Jan Einar Henriksen

Når jeg ser hvordan Risør Venstres bystyrerepresentanter har fokusert på god Venstres politikk og samtidig fremstår som svært positive politikere med en gjennomføringsevne langt over det en kunne forvente for en så liten bystyregruppe, fikk jeg lyst til å stå på Risør Venstres valgliste igjen sier Hans Olav Ramsdal.

Jeg vil være med for å si at jeg stiller meg bak Risør Venstre, som jeg håper fortsetter det positive politiske arbeidet også i kommende valgoperiode. Positivitet, lederskap, vilje til nytenkning og samarbeid i team med andre partier og fremfor alt gjennomføringsevne er viktige politiske egenskaper vi trenger for å få til ønsket vekst i Risør og det innehar Risør Venstre.

Gi din stemme til Risør Venstre ved høstens kommunevalg!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**