Kultur og frivillighet

Venstre skal være kulturlivets stemme i Haldenpolitikken. Sammen med offensiv satsing på ungdomsklubb, bibliotek og kulturskole vil Venstre legge til rette for flere kunstnere og bedre vilkår for frivillig aktivitet i Halden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Venstres ordførerkandidat, Geir Helge Sandsmark, vil være kulturlivets og de frivilliges ordfører.

Venstres ordførerkandidat, Geir Helge Sandsmark, vil være kulturlivets og de frivilliges ordfører.
Foto: Esteban Reyes

Nytt ungdomsaktivitetshus og gratis kulturkort til ungdom

Halden Venstre ønsker et nytt ungdomskulturhus, der det er plass til å utvide ungdomsklubben, kulturskolen og andre tilbud for ungdom, for å sikre et godt fritidstilbud med trygg voksenkontakt. Venstre vil gi kulturkortet Kode til alle elever i ungdomsskolen.

Biblioteket skal være senteret for kunnskap og kultur

Halden Venstre vil utvide åpningstiden på biblioteket slik at det er åpent hver kveld fra mandag til torsdag. I tillegg ønsker vi å tilby utlån av biblioteksbøker i butikker og forsamlingshus i hele kommunen. Skolebibliotekene må styrkes for å fremme leselyst og slukke kunnskapstørst.

Flere arbeidsplasser for et bredere kulturtilbud

Halden trenger flere arbeidsplasser. Derfor vil Venstre opprettholde støtten til Blåseensemblet og Opera Østfold, samtidig som vi innfører et kulturstipend der kunstnere, innen ulike kunstgrener, får 400 000 kr over tre år for å arbeide med kultur i Halden.

Fysisk aktivitet for trivsel og folkehelse

Vi vil opprettholde gratis halleie for barne- og ungdomsidretten og prioritere økt tid i idrettsanlegga til uorganisert aktivitet. Venstre vil også prioritere friluftsliv og nærmiljøanlegg der folk bor.

Trygge nærmiljøer og verdsetting av frivilligheten

Det er de trygge nærmiljøene som gjør at folk trives. Derfor vil Venstre gi støtte til forsamlingslokaler, lekeplasser og frivillig aktivitet i alle kommunens bydeler og grender. Frivillighetssentralens arbeid må verdsettes, skrytes av og sikres stabile arbeidsvilkår.

Kulturskolen — talent og mestring for alle

Alle som ønsker det skal ha plass i Halden kulturskole. Halden Venstre vil etablere et samarbeid med nabokommunene for å kunne styrke talentene og sørge for at alle kunstlærere i grunnskolen er tilknyttet kulturskolen. Venstre aksepterer ikke at dans og formgivning på Halden videregående skole ble lagt ned, og vil arbeide for å gjenopprette disse linjene.

Kulturvern og identitet

Halden Venstre ønsker å bevare kulturminner gjennom bruk. Derfor må den gamle teatersalen i Konservativen restaureres. Gjennom Grunnlovsjubileet i 2014 og byjubileet i 2015 ønsker vi å gjøre haldenserne stolte av byen sin. Sammen skal vi se fremover

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**