Lokaldemokrati og forvaltning

Makta skal ligge hos innbygerne i kommunen, ikke i lukkede rom på Rådhuset eller hos store bedrifter i kommunen. Derfor skal kommunen arrangere flere folkemøter, møte folk, ta folk på alvor og sørge for å flytte den reelle myndigheten tilbake til kommunestyret, til folket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Roar Günther Andersen og Geir Helge Sandsmark har talt makta midt i mot, og arbeidet for å rydde opp og granske forholdene i Halden i flere år. Nå vil de få muligheten til å gjøre noe med det!

Roar Günther Andersen og Geir Helge Sandsmark har talt makta midt i mot, og arbeidet for å rydde opp og granske forholdene i Halden i flere år. Nå vil de få muligheten til å gjøre noe med det!
Foto: Reyes Esteban

Åpenhet og ryddighet

Halden Venstre vil gjennomgå kommunal praksis for å sikre at det ikke foregår politisk
korrupsjon eller vilkårlig saksbehandling i Halden kommune. Dette er viktig for at kommunen
skal gjenvinne tillit som demokratisk forvaltningsorgan for alle innbyggerne i Halden kommune. Derfor vil vi også etablere et organ for varsling i kommunen og gjennomgå rutinene for innkjøp
og anbud i Halden.

Forenkling og digitalisering

Det kan være vanskelig å forstå det offentlige. Derfor må vi redusere antall kommunale skjemaer og gjøre nettsidene enklere i bruk. Det må være mulig å sende alle søknader til kommunen via nettet. Kommunens nettsider må være tilgjengelige, og alle sakspapirer og protokoller må ligge på nett.

En god arbeidsgiver

En viktig oppgave for kommunen er å være en god arbeidsgiver. Det sikrer at det blir lettere å rekruttere folk til Halden kommune og at de ansatte trives og yter en bedre jobb. Kommunen skal respektere hovedavtalen. Derfor vil vi beholde frikjøp av tillitsvalgte på samme nivå som i 2009. Uten innsatsen til kommunens ansatte hadde ikke tilbudet til innbyggerne vært så bra som det faktisk er.

Personvern og integritet

Personvern er en viktig verdi i seg selv for Venstre. Derfor vil vi ikke bruke overvåkningskameraer ved kommunens virksomheter. Det skaper falsk trygghet og svekker muligheten til å leve frie liv. Halden Venstre vil ta initiativ til en personvernhåndbok for Halden kommune, der det sikres at sensitive opplysninger blir behandlet med nødvendig varsomhet.

Stabil økonomisk styring

Venstre mener at overføringene fra staten til kommunen må øke. Vi må se nøye på hvordan vi kan bruke skattebetalernes penger best mulig for å gi mest mulig for pengene. Samtidig må vi ta innover oss at kommunene er sultefôret over mange år og at Halden til tider har brukt alt for mye penger på investeringer. Derfor vil Halden Venstre redusere investeringstakten i kommunen og bruke MVA-kompensasjonen til nedbetaling av gjeld.

God demokratisk kultur

Halden Venstre vil videreføre sitt målrettede arbeid for god demokratisk kultur. Dette innebærer å innføre interpellasjon (representantspørsmål) i utvalg og kommunestyre, legge ned overflødige og forsinkende utvalg og sikre oversikt over alle relevante saksopplysninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**