Ny 2-spors jernbanetrase skal komme, Erik Østby

Viser til innlegg 19.mai og forstår at du ikke er fornøyd med det “radarparet Castberg/Opaas” har gjort! Heller ikke synes du å være fornøyd med hva Venstre har utrettet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Vi lover bedre og raskere tog - 3-20-20

Foto: Stein Inge Dahn

Ditt innlegg er et “negativt ladet” og der du kommer med en hel del feilslutninger og påstander som det i dette innlegget vil føre for langt å imøtegå. Men noe vil jeg forsøke å klargjøre ovenfor deg.
Jeg tror faktisk at du har hatt en “dårlig dag på jobben” da du skrev ditt innlegg Erik!
Jeg unnskylder deg IKKE at du skriver “-et dårlig Venstrehåndsarbeid” . Det synes jeg er en form for mobbing og at du her har “slått nedover” og har vært ufin!
Jeg leser at du synes at vi er for flinke til å markedsføre oss selv. Til det vil vi svare at det er saken som sådan vi har ønsket å få oppmerksomhet rundt . Når, og hvis , media finner det vi skriver eller på annen måte står frem med er viktig og interessant så er det dem som anmoder om intervju og muligens også tar fotos.
Jeg stiller da som oftest opp og jeg og har ikke tenkt å la meg “kneble” av at sikkert en hel del herover sukker at “ikke nå igjen “. Jeg står for det jeg engasjerer meg i og vil ikke la meg “kneble”.
Både vi i Hamar Venstre og Hedmark Venstre har jobbet målrettet og lenge (og gratis) for en sporomlegging og har vært en ledende pådriver i denne prosessen over flere år og har hatt møter med stortingsrepresentanter, miljøminister, fylkespolitikere og ansatte hos kommunen og JBV m.fl.!
Det til tross for at vi i Venstre er ganske små og ikke så mange-enda ?
Du underskriver også deg selv som “bypatriot”.
Jeg har ingen vansker med å si at du har vært og er en bypatriot Erik og alle bør vi være deg takknemlige for ditt engasjement for Janitsjarfestivalen og som desverre ikke arrangeres lenger!
Faktisk er også jeg en bypatriot og har brukt masse tid og krefter og en hel del midler siden 1989 på å få frem for politikere, byråkrater og “folk flest” alle fordelen Hamar kan få ved å gi det kommende dobbeltsporet en helt endret trase enn det eksisterende plan tilsier.
Opaas har også reagert sterkt på ditt innlegg og har allerede svart for seg.
Ikke ett sted i ditt innlegg gir du oss noen oppmuntrende ord med på veien fremover og som kan trenges da seieren slett ikke er sikret for et alternativt lagt dobbeltspor og en ny knutepunkterminal! Alle krefter herover må søkes samlet for optimale resultater og at vi, som lenge har vært påstått å ligge i “oljeskyggen”, nå må tilgodeses!
Fra starten av mitt engasjement så var det helt primære for meg å få lagt nye spor og ny terminal vekk fra strandsonen og LITT utenom dagens sentrum. Om det ble lagt i tunnel eller på annet vis ble fremført hadde jeg ikke tatt standpunkt til da. Det var først da Opaas med sin utdannelse/bakgrunn kom med et konkret forslag til tunnel at jeg og vi i Venstre bestemte oss for primært å gå inn for tunnel.
Jeg selv har ingen relevant yrkesbakgrunn til å mene noe særlig om det tekniske. Jeg har bare tillatt meg selv å være en “idemaker” og pådriver og der er jeg så freidig å mene at det har jeg har lykkes rimelig bra med.
Jeg kan ikke erindre at jeg noen gang har fremført at den nye stasjonen/knutepunktterminalen skal ” bygges som en underjordisk stasjon”. Dette må du Erik trolig ha drømt!
Antakeligvis vil hoveddelen av stasjonsbygget legges over bakken og hovedsporene inn/ut legges på dagens nivå og der skal også tunnelinnslaget fra syd starte.
Den første km nordover må legges på samme nivå uten stigning. De neste ca. 4 km etter vårt forslag vil få en stigning på ca. 50 meter og der vi har forutsatt at tunnelinnslaget i nord legges omtrent på kote 170-175. Derfra og videre nordover bør sporene legges nedsenket i terrenget.
Hvordan tilknytningen til Rørosbanen skal ordnes har vi i Venstre ikke sett på og det vil vi overlate til kompetente hos JBV.
Chris W. Castberg
Styremedlem og samferdselspolitisk talsperson i Hamar Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**