Datasenter – Brønnøy må komme på banen!

Brønnøy Venstre mener Brønnøy bør se på mulighetene for etablering av større datasenter i kommunen, og at kommunens næringspolitikk i større grad bør ta utgangspunkt i at vi er en av landets fremste IT-kommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Dette leserinnlegget ble trykt i Brønnøysunds Avis 24. mai.

Den siste tiden har det vært mye fokus på oppbygging av store datasenter, både i norske og utenlandske teknologibedrifter. Mange større selskaper velger å samle datakraft i store spesialiserte enheter (i “nettskyen”) istedenfor å ha maskiner og lagringsenheter lokalt.

Med dagens nettforbindelser kan slike senter i prinsippet ligge hvor som helst, men det er viktig med egnede forhold. Kjølig klima er en stor fordel, det gjør det lettere og billigere å holde temperaturen nede med en stor maskinpark. Det trengs dessuten god og stabil kraftforsyning, og man må ha et sted som er mest mulig trygt i forhold til sabotasje og ustabile politiske forhold. Kort sagt – vår region burde ha de beste forutsetninger! Internasjonalt er faktisk Norge sett på som et av de mest attraktive stedene for slik utbygging. Blant annet vurderer det store forskningsinstituttet CERN å plassere sitt nye datasenter i Norge, for dette prosjektet alene vil det være snakk om investeringer i milliard-størrelse.

Det er flere norske kommuner som allerede har kastet seg inn i kampen for å være mest attraktiv ovenfor utbyggere. Som en av landets fremste IT-kommuner burde vi imidlertid ha et stort fortrinn. Vi er en av de få områdene der man både har kompetanse, gode naturgitte forhold og rikelig tilgang til billig og trygt areal. I forhold til mange andre aktuelle steder vil lokalisering til Sør-Helgeland kunne lette rekruttering og støtte oppbygging av et kompetansemiljø. Brønnøysundregistrene kunne dessuten være en svært aktuell storkunde.

Brønnøy Venstre går inn for at potensialet for etablering av større datasenter i kommunen undersøkes, og at man vurderer hvordan kommunen kan bli attraktiv for aktører innen bransjen. En spesiell fokus kan være det offentliges behov for IT-kraft. Dette kan også ses i sammenheng med utbyggingen av registrene og forbedring av kraftforsyningen i området.

Generelt mener vi at Brønnøy kommune bør ha mer fokus på informasjonsteknologi i arbeidet med næringutvikling. Dette er en attraktiv bransje i stadig utvikling, og det er et område der vår kommune har helt spesielle forutsetninger for å lykkes.

Thomas Bjørkan
Leder
Brønnøy Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**