KUNNSKAPSKAMPANJEN 9.juni på Mailand vgs

Torsdag 9.juni møtes elever og lærere fra Lørenskog og Mailand videregående skoler i regi av Venstre for å diskutere lokaldemokrati og forsøksordningen med stemmerett for 16-åringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Lørenskog kommune er en av forsøkskommunene som ved lokalvalget i september 2011 har stemmerett fra 16-års alder. I den forbindelse ønsker Lørenskog Venstre å bidra til demokratikunnskapen ved å samle elevene på de to videregående skolene i kommunen og debattere det å være førstegangsvelger, og hvordan man kan påvirke.

 Abid Raja kommer og holder en innledning for elevene.

Abid Raja kommer og holder en innledning for elevene.

I lys av kunnskapskampanjen til Venstre har Lørenskog Venstre et mål om å sette fokus på lokaldemokratiet.
Stortingsvara og nå nylig “71 grader nord”-kjendis Abid Raja fra Akershus Venstre kommer og holder en innledning om betydningen av utdanning, og etterpå vil det bli dialog mellom elevene, lærerne og Raja om rollen som folkevalgt.

Tid: Torsdag 9.juni kl.13.30-15.00
Sted: Mailand videregående skole

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**