Ordføreren sår tvil – igjen

Jeg synes det er uheldig at ordfører Knut Henning Thygesen (R) sår tvil omkring et lovlig vedtak om i Risør bystyre når han fra bystyrets talerstol varsler at Rødt vil sende en lovlighetskontroll til Fylkesmannen, sier Dag Jørgen Hveem, som i siste bystyret tok opp saken i spørretimen. Det var bystyrets vedtak om utbyggingsavtale for Holmen i januar ordføreren ville prøve lovligheten av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Det er beklagelig når ordføreren feilinformerer bystyret når han svarer på mitt spørsmål, mener Dag Jørgen Hveem (V)

Det er beklagelig når ordføreren feilinformerer bystyret når han svarer på mitt spørsmål, mener Dag Jørgen Hveem (V)
Foto: Jan Kløvstad

Når ordføreren og Rødt i ettertid fikk tenkt seg om, burde ordføreren av eget initiativ gitt bystyret en tilbakemelding om at det ikke var grunnlag for å sende henvendelsen.

Slik det ble nå måtte vi etterspørre ordførerens oppfølgning via bystyrets spørretime for å få avkreftet ordførerens og Rødt´s antydning om at vedtaket var ulovlig, og det uten at vi hadde mulighet til replikkveksling. Dermed fikk vi heller ikke mulighet til å følge opp saken da ordføreren feilinformerte bystyret i sitt svar, og det er beklagelig, sier Hveem.
Selv om ordførerens feilinformasjon isolert sett ikke er av de største feilene han har begått, er det prinsipielt uheldig at han unnlater å rette opp feilinntrykk han selv skaper, avslutter Hveem.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**