Fin medlemsutvikling i Oppland Venstre

Det lover godt i et valgår når vi ser at det også i år tyder på at Venstre skal få økning i medlemstallet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Venstre sentralt melder at partiet per mai har 7688 betalende medlemmer. Dette er 648 flere medlemmer enn på samme tid i fjor, noe som må sies å være en solid økning.

I fylkeslaget Oppland er tendensen den samme. Venstre er i vekst når det gjelder antall medlemmer. Så langt har 286 personer betalt sin kontingent for 2011. På samme tid i fjor var tallet 231. Det er altså en økning på 55 personer, og Oppland mangler bare 15 medlemmer på å tangere det totale medlemstallet i 2010. Med 301 medlemmer hadde Oppland Venstre i fjor den prosentvis største økningen i landet.

Det er nå god aktivitet i mange Venstre-lag i Oppland. Lagene med flest medlemmer er fortsatt Lillehammer, Gjøvik og Østre Toten. Mindre kommuner som Nord-Fron, Gausdal og Søndre Land har markant økning i antall medlemmer.

Etter nederlaget ved stortingsvalget i 2009 fikk Venstre en kraftig medlemsøkning. Det har vist seg at dette ikke var kortvarig. Medlemstallet har fortsatt å øke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**