Trondheim Venstres Program 2011-2015

En kjærlighetserklæring til Trondheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Les hele programmet her.

Trondheim Venstre sitt program for den neste perioden prioriterer å sette folk først. Gjennom et godt bymiljø, en god skole og et velferdssystem som setter mennesker foran systemer, vil Trondheim Venstre gjøre byen vår til et godt sted å leve. Vi vil fortsette det gode arbeidet med Miljøpakken, og sikre at Trondheim går inn i fremtdien som en grønn fjordby. Vi vil legge til rette for at de gode hodene blir i byen vår, ved å løfte frem gründeren, og støtte opp under et bredt kultur- og idrettstilbud.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**