Det siste styre- og gruppemøtet før sommeren

Velkommen til venstremøte på Hovtun – Posthuset. Vi debatterer ferdig programmet og planlegger valgkampen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


INNKALLING
TIL STYRE- OG MEDLEMSMØTE I HURUM VENSTRE
MANDAG 6. JUNI 2011 KL. 19.30

Møtestad: Posthuset, Hovtun på Klokkarstua

SAKSLISTE
Sak 33/11
Godkjenning av innkalling og referat frå forrige møte

Sak 34/11 Referatsaker

Sak 35/11 Planleggjing av valgkamp. Virksomhetsplan våren 2011 — oppdatering.

Sak 36/11 Programbehandling: Hurum Venstres program for neste fire års periode

Sak 37/11 Eventuelt

ALLE MEDLEMMER ER VELKOMMEN!

NB! Kven har plakatbukkar og Venstre-parasollar heime hos seg?
Ventar på tilbakemelding om dette.

Filtvet, 02.06.11
Gunn-Torill Homme Mathisen,
-leiar-

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**