Kommunale havner – innspill fremover

Rådmannen foreslår overfor HU for plan, miljø og tekniske tjenester at det fremmes saker for igangsettelse av sksisseprosjekt båthavn/landareal ved Strandgata/Dampskibsbrygga m.m., områdeplan for båthavner Buvika – Sundsbrua og reguleringsplan for utvidelse av båthavn ved Karolina.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Willy Thorsen (V) har i lang tid jobbet for at det skal komme flere båtplasser i Risør og mener det er svært viktig for sentrumsutviklingen, også på Søndeled og på Hope/Sandnes

Willy Thorsen (V) har i lang tid jobbet for at det skal komme flere båtplasser i Risør og mener det er svært viktig for sentrumsutviklingen, også på Søndeled og på Hope/Sandnes
Foto: Jan Einar Henriksen

Videre legges det opp saksfremlegg om tilrettelegging av flere båtplasser i indre havn – Solsiden og her legges det til grunn at bryggene innarbeides i budsjett 2012.

Rådmannen innstiller også på at det innledes forhandlinger med grunneiere på Søndeled (Jeppestrand) om utbygging av båthavn og at det vurderes mulighet for privat drift av kommunale båtplasser på Karolina og Hødnebøkilen.

Avslutningsvis innstiller rådmannen på at det skal legges opp til en gradvis økning i årsavgiften for kommunale båtplasser og rådmannen foreslår at det legges frem en sak om dette i løpet av høsten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**