Miljøkomiteens leder om Hagelin

Venstre viste stort engasjement under folkemøtet om Reguleringsplan for Hagelin. Ikke minst leder for Miljøkomiteen Andreas Sandvik (V) viste stort engasjement og stilte kritiske spørsmål i saken, noe Tidens Krav sin lederkommentar viser til i avisa 28.05.11.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Leder tk 28.05.11, utdrag

Foto: RH

Tidens Krav sin leder skriver at Venstre, og spesielt Venstreveteranen

Leder 28.05.11 Om Hagelin

Foto: H

Andreas Sandvik viste stort engasjement. Kommentaren viser også stor forståelse for de kritiske uttalelser som ble gitt på møtet, og særlig de Sandvik stilte om planene. Han mente blant annet at kommunen ikke har tatt hensym til de innspill som kom på det første folkemøtet om Hagelin der mange beboere var tilstede, og hvor Venstre den gang også deltok. Sandvik hevdet videre at fremlagte plan har en løsning som kun ivaretar kommunen sine behov, og ikke befolkningens behov og ønsker for området.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**