Program 2011-2015

Kommunestyreprogrammet til Tromsø Venstre for 2011-2015 er klart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


For en kort introduksjon til Tromsø Venstres politikk, last ned brosjyren Et liberalt Tromsø som PDF.

Hele programmet på én side.

Last ned programmet som PDF.

Innholdsfortegnelse

1. Frihet og fellesskap
Venstre er et liberalt parti inspirert av den sosiale liberalismen. Å være liberal innebærer en sterk tro på menneskets frihet, skaperevne, kreativitet og ansvarsfølelse.

2. Tromsø — den ressurssterke kompetansebyen
Den menneskelige kompetansen er nøkkelen for Tromsøs utvikling og for den enkeltes muligheter. Tromsø skal være en foregangskommune på kvalitet innen pedagogiske virksomheter. Barn som vokser opp i Tromsø kommune skal ha tilgang på skole og utdanning av høy kvalitet.

3. Et kreativt og nyskapende Tromsø
Tromsø skal være en være en motor for nyskaping og vekst for hele regionen. For å få til dette fokuserer Venstre på å skape et godt næringsklima, spesielt for små og mellomstore bedrifter, og for å forbedre offentlig sektor. Dette er avgjørende for å sikre flest mulig arbeid, og for å sikre inntekter til å bedre velferdstilbudet.

4. Kultur og byutvikling
Kulturell virksomhet gir byens innbyggere opplevelser, mangfold og livskvaliet og skaper økonomiske verdier for lokalsamfunnet.

5. Tromsø — en moderne miljøby
Venstre vil gjøre det komfortabelt å være miljøvennlig. Å ta vare på naturen; jord, luft, vann og det biologiske mangfoldet, er avgjørende for vår eksistens og har verdi i seg selv. Venstres mål er et samfunn uten forurensning, der ressursene forvaltes til beste for oss som lever nå — og for framtidige generasjoner. Venstre vil gjøre Tromsø til et miljøpolitisk bysamfunn; vi skal utvikle og bruke miljøteknologi og finne løsninger som også andre kan benytte.

6. Helse- og sosialpolitikk
Venstre vil gi mer til de som trenger det mest, fremfor å smøre tynt ut over alle. I et sosialliberalt samfunn er det viktig med hjerterom for de som faller utenfor det store fellesskapet. Det er et økende forventningsgap mellom krav fra innbyggerne og tilbudet fra det offentlige. Venstre vil jobbe for å minske dette forventningsgapet gjennom en helhetlig gjennomgang av det offentlige tjenestetilbudet.

7. En åpen og trygg by
For Venstre er åpenhet og toleranse nøkkelverdier. Toleranse ovenfor at mennesker er forskjellig er viktig for å gi hvert enkelt menneske frihet til å søke det gode liv. Åpenhet rundt demokratiske prosesser er viktig for å sikre borgeren innsyn i styringen av byen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**