Kjell Veivåg (V) er årets Gangvakt 2011

Hvert år på St. Hallvards dag den 15. mai hedrer Interesseforeningen Oslos Middelalder en person eller en institusjon som har arbeidet for Oslos middelalder på en måte som støtter opp under foreningens formål.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Prisen er en symbolsk fremstilling av den staven som middelalderens gangvakter her i Oslo brukte når de vandret gjennom stretene og allmenningene for å påse at det ikke ble brann og at det var ro og orden. Gangvaktene voktet byen så innbyggerne visste de kunne sove trygt. De var en kombinasjon av politimann, vekter, vaktmester, brannmann og myndighetenes mann. Den som i praksis gjorde byen til et sivilisert samfunn, gjorde byen til en velorganisert mekanisme.
I våre dager trenger vi også gangvakter som kan hjelpe oss å ta vare på Oslos middelalderområder, og minne oss om hvor viktig det er å kjenne vår historie. Det skjer store forandringer i områdene i og rundt Gamle Oslo. Middelalderbyen trenger dyktige, innsiktsfulle mennesker som kontinuerlig minner dem som har makt og myndighet, til å se verdiene de historiske stedene representerer for Oslo og Oslos borgere. Middelalderbyen er igjen utsatt for økende trafikk, Bispegata bak oss ble nylig utvidet. Oslo Torg, som ligger, eller rettere sagt lå rett her bak oss, der Oslogate og Bispegata møtes, blir mer og mer en barriere av trafikk, istedenfor å være den sentrale møteplass det var i hele middelalderen, og som det igjen bør være.

Interesseforeningen Oslos Middelalder innstiftet gangvaktprisenprisen, både for å hedre dem som har gjort en stor innsats for middelalderbyen. Hittil har foreningen hedret 15 ildsjeler med Gangvaktprisen:

1. tegneren Karl-Fredrik Keller (som har gjennomillustrert boka Middelalderbyen i Oslo og hvis tegninger bl.a. pryder omslaget på medlemsbladet og årets IOM-kalender)
2. musikeren Sverre Jensen, ildsjelen bak middelaldergruppa Kalenda Maya (som gleder oss med musikk i dag)
3. arkeologen Erik Schia, som fikk prisen posthumt. Han omkom under arkeologisk arbeid i jernbaneområdet i Gamlebyen
4. NRK-medarbeider Gøril Strømholm
5. informasjonssjef Leif Gjerland, mannen bak stiftelsen av Interesseforeningen Oslos Middelalder
6. forfatter og foreningens første leder, Torhild Thorstad Hauger
7. Ladegårdens Middelalderkontor, som har gjort og gjør en enestående formidlerinnsats
8. sogneprest i Oslo domkirke og kirkehistoriker Karl Gervin
9. avdelingsleder ved Forsvarsmuseet og konservator for Akershus festning Harald Moberg
10. lektor Erik Oluf Melvold, lokalhistoriker og ivirg omviser i Middelalderbyen
11. Kongshirden av 1308, som holder til på Akershus og rekonstruerer kong Håkon V. Mangnussons hær slik den var i 1308
12. kunsthistoriker Lill-Heidi Oppsahl, avdelingsleder ved Munchmuseet og mangeårig leder av foreningen
13. I fjor var det Gro Siri Johansen, leder av musikkgruppen Modus, senter for middelaldermusikk. Som nå har fått fast tilhold i Saxegården.
14. Ulf Gulbrandsen, hele bydelens vaktmester, som i alle år har vært den innsiktsfulle hjelper ved når sagt alle arrangementer i Middeladerbyen de siste 17 år.
15. Øyonn Groven Myhren, folkemusikksangeren som har vokst opp på kanten over Gamle Oslo, som seinere har flyttet ned hit, og som er den mest entusiastiske pådriver for at Middelalderbyen skal utvikle seg, og at den skal bli en helhet, uten masse trafikk og støy her vi står nå, ved Oslo Torg. Middelalderbyens mest sentrale plass.

I år har Interessforeningen bestemt at prisen skal gå til en person som
Årets gangvakt er IOM’s tidligere leder. Med sin sntrale posisjon i Oslo Bystyre har han klart å lose i gjennom svært vedtak i bystyret. Han klarte å samle, ikke bare flertall, men sogar enstemmige vedtak i bystyret i 2 svært viktige saker, som begge verner og forsterker Middelalderbyens travleste plass: At Oslo Torg må gjenopprettes, og at det trikken ikke må legges opp Bispegata. Med den nåværende planen vil trikken få en dominerende sving nettopp på Oslo Torg slik det nå er planlagt. I stedet må få en trikkelinje rundt vannspeilet, den trikkeringen som fjorårets gangvakt Øyonn Groven Myhren ag endre entusiaster i Gamlebyen har sloss for. Ved å beholde trikken i Oslogate, får Middelalderbyen og det kommende Kulturhistorisk Museum en miljøvennlig og god kollektivadkomst.

De enstemmige vedtakene åpner for at vi får en helhetlig middeladerby. Sammen med ombygginger av jernbanen vil det bli mulig å rekonstruere middelalderterrenget hele veien mellom Bispegården og Kongsgården — de 2 maktsentrene som fram til reformasjonen dominerte middelalderbyen. Kjell Veivåg har klart å oppnå konsensus i rådhuset — dagens maktsentrum — om det vi vil skal bli et opplevelsessentrum for byens og landets historie — en middelladerpark vi Osloborgere kan være stolte av.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**