Venstre vil ha brukeren i sentrum

Venstre vil i kommunens arbeid med samhandlingsreformen legge vekt på å myndiggjøre brukeren, og mener utgangspunktet for nye tilbud må være å bygge på tjenestene vi allerede tilbyr, sier Venstrekandidat Stine Dyste Bjelland.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Samhandlingsreformen innebærer at kommunene skal få et større ansvar for tilbudet av helsetjenester til befolkningen. Det har Frogn Venstre god tro på at kommunen vil klare på en god måte.

Stine Dyste Bjelland

Foto: Ivar Ruud Eide

-Liberalismen er optimistisk og alltid underveis, og åpen for bedre løsninger, sier Dyste Bjelland. Hun mener vi må ta utgangspunkt i de tjenester som allerede eksisterer, og at primærhelsetjenesten må styrkes slik at den kan påta seg større oppgaver.

Noen har begynt debatten med å fastslå at sykestua bør være et medisinsk senter/helsehus. Om dette er riktig, eller om man bør bygge på fagmiljøet som er etablert og utvides på Ullerud mener Venstre det er for tidlig å si.

-Vi må først spørre hvordan innholdet i “medisinske sentre” skal se ut, sier Dyste Bjelland. Hvordan skal kommunen kunne planlegge hva de skal gjøre når de ikke vet hva spesialisthelsetjenesten skal gjøre, og hva slags oppgaver spesialisthelsetjenesten har tenkt å “delegere”?

Venstre mener diskusjonen må begynne med prinsippene vi vil reformen skal innfri. Antagelig har brukeren behov for et utvidet tjenestetilbud utover primærhelsetjenesten. Det kan være seg sosialtjeneste, frivillighetssentral, psykolog, besøksvenn, helsestasjon, pårørende eller en interesseorganisasjon.

-For et liberalt parti som Venstre er alle likeverdige, men ingen er like, sier Venstres kandidat. Derfor må kommunen sette brukeren i sentrum. Uavhengig av hvilken tjeneste/tilbud/støttespillere du bruker så kan det være nyttig å koordinere dem. Det kan være brukeren selv som koordinerer, en støttespiller eller en samarbeidspartner – det er det brukeren selv som avgjør.

Det heter at man må være frisk for å være syk. Det er telefoner, informasjon, avtaler og mange ulike personer å forholde seg til slik at man opplever maktesløshet overfor "systemet". Dyste Bjelland anbefaler at brukeren kan delegere koordineringsoppgaven til en av sine samarbeidspartnere, som kan innkalle til samarbeidsmøter og ha ansvaret for brukerens individuelle plan, slik at bruker har oversikt over behandlingen.

-Brukeren må være nøkkelen til samhandling, både mellom eksisterende tjenester og de nye ansvarsområdene vi får gjennom reformen, avslutter hun.

Les Stine Dyste Bjellands avisinnlegg om samhandlingsreformen her…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**