Kjøp Visjon og virkelighet

Slik får du kjøpt boka “Visjon og virkelighet — Venstre i Nes i 100 år”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Hvis du er interessert i å kjøpe jubileumsboka “Visjon og virkelighet — Venstre i Nes i 100 år”, kan du kontakte Øystein Smidt eller Sesselja Bigseth.

Øystein Smidt er redaktør og hovedforfatter av jubileumsboka.

Vi vil også stå på stand ut over sommeren, og det vil være anledning til å kjøpe boka der.

Boka er både et bidrag til partihistorien til Venstre og til bygdehistorien i Nes. Den passer således både for lesere som er interessert i lokalhistorie og for liberalere og Venstresympatisører.

Boka koster 200 kroner, og pengene går til å dekke utgiftene forbundet med produksjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**