Sludder og vås fra Frp-Stensrød

Jeg må innrømme at jeg smilte da jeg så dagens leserinnlegg i Moss Avis fra Frp-ordførerkandidat Frederikke Stensrød hvor hun hakker løs på mitt ønske om å hospitere ved Råde bo- og servicesenter. Her er det samtidig så mye rot og rør at jeg ble litt skremt over faktavridningen og kunnskapsnivået.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Christian Holstad Lilleng svarer her på Frederikke Stensrøds leserinnlegg i dagens Moss Avis.

Christian Holstad Lilleng svarer her på Frederikke Stensrøds leserinnlegg i dagens Moss Avis.

For det første; hvilken prinsippavgjørelse rundt avslaget er det hun viser til? Eneste oppgitte grunn til avslaget fra personalsjef Nordtug og er personvernhensynet — ingen ting annet. Det at hun drar inn om at avslaget handler om man er folkevalgt eller ikke er bare sludder. Selvfølgelig skjønner jeg at man ikke kan forvente at man skal kunne gå rett inn fra gaten og inn å jobbe på en institusjon slik helt uten videre, og det er direkte lavmål fra Stensrød å skrive at min logikk tilsier at det burde vært åpent for alle som vil.

For det andre: i min søknad om å hospitere begrunner jeg søknaden med at det er gode sjanser for at jeg kommer inn i kommunestyret fra høsten av og at jeg derfor vil gjøre research rundt det jeg skal være med på å bestemme og stemme over. Dersom Stensrød mener det er underlig å ville skaffe seg informasjon og bakgrunnskunnskap, så blir jeg rett og slett skremt over hennes holdning overfor de vi som politikere skal være ombud for: Råde kommunes innbyggere og Råde kommunes ansatte. For dette handler ikke om, som Stensrød skriver "bare for å se hvordan det er der", men å sette seg inn i den daglige driften, fremtidens utfordringer og for å finne ut av grunnene til det høye sykefraværet i omsorgssektoren i Råde kommune.Vålerpolitiker Brynjar Høydebråten gjorde dette med en litt annen vri; han søkte sommerjobb i omsorgssektoren i Våler og jobbet der. Juridisk er det en stor forskjell mellom å være hospitant og ansatt, da man som ansatt har et helt annet ansvar enn som hospitant. I praksisen vil man gjennomføre samme jobb. Jeg valgte å søke hospitering fordi jeg mente det ble helt feil at kommunen skulle ha utgifter på min kunnskapssøking.

For det tredje: som erfaren fylkestings- og kommunestyrepolitiker må man forvente at Stensrød kan sine saker om Fylkesmannens oppgaver. Hun skriver at jeg har fått nei fra Fylkesmannen om hospitere ved bo- og servicesenteret. Dette er en direkte løgn. Fylkesmannen svarte at en slik avgjørelse har de verken myndighet eller rett til å overprøve, derfor ville og kunne de verken si ja eller nei.

Jeg har et oppriktig ønske om å sette meg inn i hva som skjer og ikke skjer i Omsorgssektoren i Råde, og det foreligger faktisk ingen klare retningslinjer rundt dette med hospitering og det må på plass. Stensrød mener at det kun er de folkevalgte som bør ha muligheter til dette, og det skal hun få lov til å mene. Men mener hun da de 27 i kommunestyret, eller de 27 + vararepresentantene? Og hva da med de som virkelig har hånd om omsorgsproblematikken i Råde-politikken i Fast utvalg for Omsorg? Jeg er overrasket over at Stensrød i et annet innlegg skriver at utvalgmedlemmene er folkevalgte. Det er de ikke ikke. De er utvalgt av sine respektive partier til å representere sitt parti. Et utvaglsmedlem behøver sågar ikke en gang å være det loven omhandler valgbar (over 18 år). Derimot er det en sedvane, av praktiske grunner, at utvalgslederen er medlem i kommunestyret og aller helst sitter i formannskapet.

Jeg har gått offensivt ut og sagt at dersom jeg blir ordfører så skal jeg jobbe som "lærling" i kommunens ulike virksomheter minimum to dager i måneden for å lære om virksomhetene og for å opprettholde kontakten med grasrota. I tillegg ønsker jeg å innføre en møtefri dag i uken i kommunen slik at alle i kommuneadministrasjonen, inklusive ordføreren, blir mer tilgjengelig for bygdas innbyggere. Med dette prøver jeg å vise at hospiteringssøknaden ikke er noe media-jippo, men et innblikk i den kunnskapssøkende, offensive og åpne lederstilen Rådesokningene kan forvente dersom jeg blir ordfører.

Christian Holstad Lilleng
Ordførerkandidat Råde Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**