Ukens Venstre-kandidat: Morten Wenstad

Morten Wenstad (46) er et kjent navn for mange i Våler. Nå stiller han til valg for Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Morten_Wenstad

Foto: Morten Wenstad

Morten er solung og bor i Tøråsen sammen med kona Eva og deres 3 barn. Morten er ingeniør og har i tillegg lederutdanning gjennom forsvaret. De som kjenner Morten, opplever han nok som en svært engasjert person.

– Jeg er glad i kommunen vår og i grenda der jeg bor. Jeg forsøker etter beste evne å engasjere meg i forskjellige aktiviteter som bidrar til å skape et bedre samfunn for de rundt meg. Det være seg gjennom roller i næringslivet, FAU, idrettslag eller grannelag.

Morten har da også en allsidig erfaringsbakgrunn. Han har jobbet i forsvaret, i forsvarsindustrien, som selvstendig næringsdrivende og som leder i konsulentselskap. Hele tiden med fokus på forretningsutvikling og ledelse.

Morten er kanskje mest kjent i Vålersamfunnet som daglig leder av Våler Utvikling AS. Hovedoppgavene var knyttet til næringsutvikling samt omdømmebygging og profilering av Våler som en god nærings- og bo-kommune. De siste 4 årene har Morten jobbet med å etablere samfunnssikkerhet som nytt satsningsområde i regionen.

Nå engasjerer han seg altså i Våler Venstre.

– Jeg engasjerer meg i Våler Venstre fordi jeg synes deres verdigrunnlag reflekterer mine egne. Jeg ønsker å bidra til at Våler skal bli en enda bedre kommune å bo og leve i der mennekser som gis frihet er best i stand til å ta ansvar for seg selv, sine medmennesker og livsgrunnalget til våre etterkommere, sier Morten.

– Jeg ønsker også at Våler skal bli en næringsvennlig kommune som gir bedrifter og etablerere bedre rammebetingelser for vekst, avslutter han.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**