Gratulerer med miljødagen!

Venstre feirer verdens miljødag 5. juni. Verdens miljødag er en FN-dag som har blitt markert i hele verden den 5. juni hvert år siden 1972.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Tema for verdens miljødag i 2011 er “Skog: Natur til tjeneste”.

Tema for verdens miljødag i 2011 er “Skog: Natur til tjeneste”.
Foto: Lørenskog Venstre (LKF)

Skoger dekker en tredjedel av jordens landmasse, og spiller en nøkkelrolle i å gjøre planeten vår beboelig. Skogen utfører viktige "tjenester" over hele verden, gjennom å skape og opprettholde jordens fruktbarhet, sikre vannforsyning, bidra til å begrense virkningen av stormer, flom og branner. Skog spiller en nøkkelrolle i kampen mot klimaendringene.

Miljø- og klimapolitikk er blitt vår tids globale hovedutfordring. Venstre mener det ligger store muligheter i å tenke mer helhetlig om hvordan vi utformer nærmiljøet vårt for å spare natur, landbruksarealer og grøntområder mest mulig.

Overrekkelse av miljøprisen. Inge Solli fra venstre.

Overrekkelse av miljøprisen. Inge Solli fra venstre.
Foto: Christoffer Biong

Venstre vil:
Gi varig vern av markagrenser og bevare og verne store sammenhengende friluftsområder nær der folk bor, og på tvers av kommunegrenser
Trygge det biologiske mangfoldet gjennom vern av landskapstyper og biotoper som er under press
Bevare grønne lunger i landskapet i form av hundremeterskoger, lekeplasser og mindre innmarksarealer
Legge forholdene til rette for at våre innbyggere skal kunne velge ressurs- og miljøvennlige løsninger i arbeid og dagligliv.

Les mer om hva Akershus Venstre vil gjøre for miljøet her.

Akershus Venstre deler ut en årlig miljøpris. I år gikk prisen til Akershus Energipark. Les mer her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**